Clusters and phase transitions
Klastery i fazovye perekhody

Boris M. Smirnov
2007 Uspehi fiziceskih nauk  
doi:10.3367/ufnr.0177.200704d.0369 fatcat:y6r5tknutzhltnrxktpl6wzlom