ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE ÇİN TÜRKİSTANI'NIN ŞEHİRLERİ

Muhaddere N. ÖZERDİM
1952 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Uygur'ların parlak medeniyet merkezlerinden biri de Turfan şehridir, Tarfan : T'u-lu-fan, Kao-ch'ang : Han sülâlesi (m. ö. 206 -m. s. 220) analleri bu günkü Turfan şehri nin bulunduğu yerde Ch'e-shıh adında bir kırallıktan bahsederler 1 . Batı Chin (m. s. 265-316) ve sonra Kuzey Wei (T'o-pa) ve Sui (581-618) sülâleleri zamanında bu yere Kao-ch'ang-Kırallığı adı verilidi. Wei'ler zamanında Juan Juan'ların idaresinde idi 2 . T'ang hanedanı (618-906) zamanında, o zamana kadar kuvvetli bir kırallık
more » ... vvetli bir kırallık olan Kao-ch'ang devleti ortadan kaldırıldı, ve Çin'e tabi bir bölge olarak Hsi-chou adını aldı 3 . Sung sülâlesi zamanında (960-1280) tekrar Kao-ch'ang adını aldı ve Uygur'ların hâkimiyetine geçti. Bu zamanda Çin'e haraç getiriyordu. Çinlil erden WanYen-te elçi olarak buraya gelmiştir. Sung sülâlesinin son devirlerinde Bu memlekete "Uygur'ların yerleştikleri bölgeler" olması dolayısiyle, "Hui-ho-erh" adı verildi 4 . Moğol hanedanı zamanında (1280-1368) burada askeri koloniler te sis edildi ve Çağatay'ın idaresine verildi. Moğolların son devirlerinde Kaoch'ang bölgesi, Liu-ch'eng, Tu-lu-fan (Turfan) ve Huo-chou (Ateş şehir Karahoco) adlariyle üç kısma ayrıldı 5 .
doi:10.1501/dtcfder_0000000971 fatcat:5t5zgq5eifbzron7hn6jojcewe