Yhteisölliset työtilat uuden urbaanin työn paikkoina

Heli Ansio, Pia Houni
2019 Arbetslivsforskning  
Yhteisölliset työtilat (coworking spaces) ovat lisääntyneet nopeasti. Yhteisöllisellä työtilalla tarkoitetaan tässä artikkelissa fyysistä paikkaa, josta freelancerit, yksin- tai mikroyrittäjät, muut itsensätyöllistäjät tai etätyötä tekevät vuokraavat jaettua työskentelytilaa. Tällaisia työtiloja on erityisesti suurissa kaupungeissa. Artikkeli tarkastelee kolmea helsinkiläistä yhteisöllistä työtilaa. Tutkimus pohjautuu työtiloissa työskentelevien laadulliseen haastatteluaineistoon (N=15) ja
more » ... toon (N=15) ja havainnointiaineistoon. Artikkelissa analysoidaan myös syksyllä 2016 järjestetyn Work Up! -tilaisuuden palauteaineistoa. Tutkimuksessa käsitellään ruumiillisuutta ja tilallisuutta yhteisöllisissä työtiloissa, sekä tilojen vuorovaikutusta ympäröivän kaupunkitilan kanssa. Tutkimus osoittaa, miten uusi tietotyö on sidoksissa ruumiiseen ja paikkaan. Työtilojen arjessa käydään jatkuvaa neuvottelua ruumiillisuuteen ja tilaan liittyvistä käytännöistä, sekä rakennetaan toimistotyöstä poikkeavaa työruumiillisuutta. Yhteisöllisissä työtiloissa hämärretään työtilan ja vapaa-ajan tilan sekä yksityisen ja julkisen tilan rajoja. Tutkimus pohtii yhteisöllisissä työtiloissa työskentelevien työn arkea suhteessa keskusteluun luovasta taloudesta ja luovasta luokasta kaupunkikehityksen veturina.
doaj:d743ee98a82d4804932696664c58525f fatcat:cjo65yxuxzbgpghqdxmftzyhai