Modern system of psychoprophylaxis of autoagressive behavior in patients with bipolar affective disorder

Hanna Kozhyna, Dina Takhtashova, Galina Koltsova
2018 ScienceRise Medical Science  
Вступ Сучасні дослідження свідчать про те, що 0,3-1,5 % населення світу страждають на біполярний афективний розлад (БАР). Тим часом існують дані про більш високу захворюваність населення цієї патології, яка досягає рівня від 2,3 % до 5 %, а ймовірність розвитку у людини цього розладу становить 1 % [1]. Велика частина цих хворих маніфестує в депресивній фазі спостерігається у невропатологів, кардіологів, хірургів і гастроентерологів і не отримають своєчасної та адекватної психіатричної допомоги
more » ... іатричної допомоги [2] . Біполярний афективний розлад характеризується зміною періодів пригніченого, підвищеного і змішаного настрою, що супроводжуються порушенням емоційно-вольвовій діяльності, мислення, психомоторних процесів та вегетативної регуляції [3] . БАР відноситься до найбільш суїцидонебезпечних афективних розладів. Частота суїциду при нелакованому БАР досягає 20 %, для 2/3 хворих з цим розладом планують самогубство БАР притаманна ауто агресивна поведінка [4] . Як свідчать сучасні дослідження ризик скоєння суїциду складає 20,0-37,7 %, при цьому рівень завершених суїцидів становить близько 5 %. Відомо, що суїцидальна поведінка більш притаманна БАР ІІ типу (24 %) у порівнянні з БАР І типу (17 %) [5, 6]. Обґрунтування дослідження Українські реалії щодо розповсюдження біполярного афективного розладу та його медико-соціальних наслідків відповідають загальносвітовій тенденції, а саме за даними ВООЗ, 150 млн осіб у світі страждають на великий депресивний розлад, 30 млн осіб -на біполярний афективний розлад, а понад 16 млн осіб у віці до 60 років щорічно втрачають працездатність внаслідок уніполярної та біполярної депресії [7] .
doi:10.15587/2519-4798.2018.149241 fatcat:ne7jyjcvdvhjnon5ugifoeyhe4