Use of film as didactic tool

Sonja Hornjak
2016 Sinteze  
Сажетак: С обзиром да филм може бити ефикасно средство у настави шпанског као страног језика уколико се примени на одговарајући начин, у раду се разматра организација часа шпанског језика са филмом. Рад са филмом подразумева озбиљну организацију у дидактичком смислу. Организација часа са филмом представља вишеслојни процес који подразумева неколико фаза, од фазе припреме материјала до фазе реализације, при чему треба имати у виду бројне критеријуме. У раду се и илуструје пример пропратних
more » ... ер пропратних активности за час шпанског језика са филмом. Циљ рада је да приближи ову тему наставницима и пружи им смернице и подршку за његову примену. Кључне речи: филм, дидактички медији, организација часа, критеријуми, наставни час, шпански језик УВОД
doi:10.5937/sinteze0-12263 fatcat:nln7pqmlqzgo5lrxao5npds5vy