Śmierć dziecka i jej społeczno-kulturowe przeżywanie w polskich dziewiętnastowiecznych pieśniach ludowych

Łukasz Kożuchowski
2020 Echa Przeszłości  
Zbiór Pieśni Nabożnych Katolickich do Użytku Kościelnego i Domowego (tak zwany The Pelplin Songbook to jeden z najpopularniejszych polskich śpiewników religijnych w dziejach. Został opracowany przez księdza Szczepana Kellera i składa się przeważnie z zebranych przez niego ludowych pieśni. Książka zawiera 12 pieśni poświęconych tematyce śmierci małego dziecka. Stanowi przez to jeden z niewielu przykładów tego, jak polska kultura ludowa mierzyła się ze zjawiskiem śmierci bardzo młodych osób.
more » ... artykułu jest historyczno-antropologiczna analiza różnych aspektów tekstów pieśni – związków pomiędzy żywymi a zmarłym, społecznego wymiaru śpiewania oraz wizerunku Boga i zaświatów. Naszkicowane jest także porównanie pomiędzy prezentowanym w śpiewniku wizerunkiem śmierci dorosłych i dzieci. Wskazane jest również, co mogło stanowić ideową inspirację dla autorów tekstów. W przeciwieństwie do niektórych opinii prezentowanych w starszej literaturze przedmiotu, praca wskazuje także na pogłębione i zgodne z katolicką doktryną refleksje teologiczne zawarte w pieśniach.
doi:10.31648/ep.6142 fatcat:5jsvmr7y5nbfxoyysobsij6cfi