РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО ПРОСТОРУ

Андрій Олександрович Філатов, Наталія Василівна Кучер
2022 Actual Problems in the System of Education: General Secondary Education Institution – Pre-University Training – Higher Education Institution  
У статті проаналізовано напрями реформування вищої освіти України у контексті створення єдиного європейського освітньо-наукового простору. Встановлено, що до цих напрямів слід віднести: упровадження змішаного формату навчання як поєднання аудиторних занять з дистанційними заняттями; підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у процесі неформальної освіти й самоосвіти щодо підвищення їхнього рівня цифрової компетентності; впровадження фінансової автономії, яка дозволить залучити
more » ... ватні кошти, розвивати прикладні галузі науки, підвищити якість освіти; орієнтація структури та змісту освітніх програм, навчальних планів і робочих програм на міжнародні перспективи підготовки фахівців.
doi:10.18372/2786-5487.1.16673 fatcat:6cv6m2umwbhozjycc5n5e6n23e