Positive results of serological tests for syphilis in pregnancy – diagnostic and therapeutic problems, report of two cases
Problemy diagnostyczne i terapeutyczne związane z dodatnimi odczynami serologicznymi w kierunku kiły w ciąży – opis dwóch przypadków

Marta Koper, Agnieszka B. Serwin, Anna Baran, Iwona Flisiak
2015 Przegląd Dermatologiczny  
Przegląd Dermatologiczny 2015/3 248 StreSzczenie Wprowadzenie. Niezdiagnozowana i nieleczona kiła w ciąży może skutkować powikłaniami, takimi jak poronienie, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu, mała masa urodzeniowa noworodka oraz urodzenie dziecka z objawami kiły wrodzonej. Cel pracy. Przedstawienie dylematów diagnostycznych i terapeutycznych związanych z dodatnimi odczynami serologicznymi w kierunku kiły w ciąży. Opis przypadków. Przedstawiamy dwa przypadki pacjentek w ciąży hospitalizowanych w
more » ... Klinice Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku, skierowanych z powodu dodatnich wyników odczynów serologicznych w kierunku kiły stwierdzonych podczas wizyty prenatalnej. Na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego i analizy odczynów serologicznych u pierwszej pacjentki rozpoznano kiłę utajoną wczesną, u drugiej brano pod uwagę odczyny biologicznie mylne. Obie pacjentki otrzymały leczenie penicyliną prokainową. Wnioski. Badania przesiewowe w czasie ciąży jako stały element opieki prenatalnej oraz wdrożenie leczenia penicyliną stanowią najważniejsze czynniki eliminujące powikłania związane z prenatalnym zakażeniem krętkiem bladym. Istotne jest również zaadaptowanie współczesnych zaleceń europejskich dotyczących diagnostyki i leczenia kiły do polskich warunków. AbStrAct Introduction. Undiagnosed and untreated syphilis in pregnancy may result in subsequent complications: early fetal loss, stillbirth, low birth weight of infants and newborns with congenital syphilis. Objective. To analyze diagnostic and therapeutic dilemmas of positive results of serological tests for syphilis (STS) in pregnancy. Case reports. We present two cases of pregnant women, hospitalized in our department due to positive results of serological tests for syphilis, performed during the antenatal visit. On the basis of patients' history, physical examination and STS results, early latent syphilis was diagnosed in the first patient; biological false positive reactions were considered in the second one. Both patients received procaine penicillin treatment. Conclusions. Screening for syphilis in pregnancy as a part of antenatal care and appropriate treatment with penicillin are the most effective Problemy diagnostyczne i terapeutyczne związane z dodatnimi odczynami serologicznymi w kierunku kiły w ciąży -opis dwóch przypadków
doi:10.5114/dr.2015.51928 fatcat:nldqjilqozeorcsjukeuxo73zi