Причини поразки політизації національно-культурного відродження у добу Директорії УНР: інтерпретації української історіографії

Natalia Semerhei
2018 Eminak  
Запропонована стаття присвячена концептуальному аналізу сучасних історичних студій, в яких вивчено причини поразки політизації українського національно-культурного відродження у добу Директорії Української Народної Республіки. У формі причинно-наслідкових концептів окреслено об'єктивні та суб'єктивні, зовнішні та внутрішні чинники, що на думку істориків стали причиною невдач української національно-демократичної революції. Підкреслено, що у сучасній історіографії діяльність Директорії УНР
more » ... иректорії УНР розглядається як один із етапів увиразнення політичного змісту українського національно-визвольного процесу на початку ХХ ст.
doaj:e27be3cf24c74fb8b3007e6d7bef1ba7 fatcat:ggtzbp4flvenxmp2kbeb7dclca