KAUNO KOLEGIJOS STUDENTŲ POŽIŪRIS Į NEĮGALIUS ASMENIS IR JŲ INTEGRAVIMĄ PER SPORTĄ

Andrius Brusokas, Jūratė Martinonytė
2018 Mokslo Taikomieji Tyrimai Lietuvos Kolegijose  
Straipsnyje analizuojamas požiūris į neįgaliuosius teoriniu aspektu, pateikiami studentų apklausos rezultatai, atskleidžiantys jų požiūrį į neįgaliuosius bei neįgaliųjų integravimą per sportą. Neįgaliųjų integracija dažniau aptariama nagrinėjant švietimo bei įtraukimo į darbo rinką klausimus, kas atsiskleidžia ieškant informacijos internete. Vis dėlto politiniame kontekste aptariamos ir kitos neįgaliųjų integracijos gyvenimo sritys, tokios kaip bendruomeniškumas, socialinė įtrauktis per darbą,
more » ... ultūrinis gyvenimas ir laisvalaikis, poilsis ir sportas. Įvairiais tyrimais nustatyta, kad vis dar egzistuoja sisteminio požiūrio į negalią klaidos, kai organizuojant įvairias veiklas pasitaiko neįgaliųjų atskyrimas, ne išimtis ir sportas. Žinant studentų požiūrį į neįgalius asmenis ir jų integraciją per sportą galima numatyti, kaip organizuoti veiklas, kad jose kartu galėtų dalyvauti tiek neįgalūs, tiek sveiki asmenys. Tyrimas atliktas 2018 metų pavasarį, apklausiant Kauno kolegijos Verslo fakulteto 262 pirmo kurso studentus. Tyrimui atlikti naudota modifikuota ir adaptuota H.E. Yuker, J.R. Blocr it J.H. Young (1970) "Požiūris į neįgalius asmenis" metodika, (ATDP) skalė. Rezultatai atskleidė, kad studentų požiūris į neįgalius asmenis yra pozityvus ir jie neatsisakytų bendrauti su neįgaliu asmeniu. Studentai neturi pakankamai informacijos apie integruotą sportą ir nėra sportavę kartu su neįgaliais asmenimis, tačiau sutiktų dalyvauti sportiniuose renginiuose, kuriuose kartu sportuotų su negalią turinčiais asmenimis.
doaj:0a82af0265de444e9efc8a3a15bf588c fatcat:wkatywllpvdyzl57i355pd2aha