Αυτοτελείς Ισχυρισμοί σε Υποθέσεις Ναρκωτικών (Ν.4139/2013) και Σύγχρονα Νομολογιακά Ζητήματα

Μαγδαληνή Φωτίου Σαμοΐλη
2020
Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί άπτονται μιας ιδιόρρυθμης και επιλεκτικής μεθόδου ελέγχου της ελλείψεως αιτιολογίας που διαπλάστηκε από τη νομολογία του Αρείου Πάγου. Κατ' αυτόν, τα δικαστήρια της ουσίας, εκτός από την καταφατική αιτιολόγηση των κρίσεών τους, δεν έχουν υποχρέωση να ασχοληθούν περαιτέρω με τη θέση της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, να προβούν σε αξιολόγηση του υπερασπιστικού του λόγου, να διαλεχθούν με αυτόν και να αιτιολογήσουν ειδικά την απόρριψη των ισχυρισμών και επιχειρημάτων
more » ... Κατ' εξαίρεση, έχουν υποχρέωση ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας κατά την απόρριψη μόνο των αυτοτελών ισχυρισμών που υπέβαλλε ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του. Ελλείψει ρητής νομοθετικής πρόβλεψης, μέσα στο πέρας των χρόνων, ο αυτοτελής ισχυρισμός διαπλάθεται, σχηματοποιείται και ολοκληρώνεται, ως δικονομικό δικαίωμα του κατηγορουμένου και ως βασικό μέσο υπερασπίσεώς του από τη Νομολογία και την Επιστήμη. Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί είναι μία πρακτική που χρησιμοποιούν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων είτε οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι. Πρόκειται, λοιπόν, για νομικούς ισχυρισμούς, αιτήσεις, ενστάσεις που στηρίζονται σε νομικά στοιχεία, τα οποία είναι ανεξάρτητα και έξω από την κατηγορία, και γι αυτό λαμβάνει την ονομασία του αυτοτελούς και έχει ως αποτέλεσμα είτε την κατάλυση είτε τη μείωση της κατηγορίας πάντοτε από νομικής απόψεως. Αποτελεί, χαρακτηριστικά, το πολύτιμο όπλο στη φαρέτρα του κατηγορουμένου και της υπερασπίσεώς του. Δια της παρούσας μελέτης επιδιώκεται η ιστορική, νομολογιακή, δογματική και κριτική προσέγγιση του ζητήματος των αυτοτελών ισχυρισμών σε σχέση με την αιτιολογία των ποινικών αποφάσεων λαμβανομένων υπόψιν της νεότερης στάσης της νομολογίας του Ανωτάτου Ακυρωτικού μας. Περαιτέρω, προσεγγίζονται και περιγράφονται αναλυτικά οι Αυτοτελείς Ισχυρισμοί, ορμώμενοι από το Ν. 4139/2013, όπως αυτός ισχύει σήμερα, μέσα από τη σκοπιά της Επιστήμης αλλά και του Ανώτατου Ακυρωτικού της χώρας μας, σχολιάζοντας τη νεότερη στάση της Νομολογίας του Αρείου Πάγου, μέσα από την παράθεση των πιο πρόσφατων αποφάσεων [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.320872 fatcat:b46ckzcsubaplmagnsclihug2e