Světlo a život

Petra Caltová, Ivo Macek
2018 Muzeum Muzejní a vlastivedná práce  
V ýstava Světlo a život představila návštěvníkům Národního muzea život na Zemi v jeho nejrozmanitějších formách přizpůsobených na (ne)dostatek světla. Toho dosáhl autorský tým díky spolupráci širokého týmu z řad muzejních i externích spolupracovníků rozličných oborů, použitím moderních výstavních způsobů a muzejně-pedagogických metod.
doi:10.37520/mmvp-2018-0023 fatcat:at7mtvumdzbrtll6akfbbnw6di