Seasonal pattern in time series of variances of GPS residual errors ANOVA estimates
Sezonska spremenljivost časovnih vrst GPS-koordinat na podlagi ANOVA-varianc

Darko Anđić
2019 Geodetski vestnik  
| 260 | | 63/2 | RECENZIRANI ČLANKI | PEER-REVIEWED ARTICLES V G 2 0 1 9 GEODETSKI VESTNIK | letn. / Vol. 63 | št. / No. 2 | SI | EN Darko Anđić | SEZONSKA SPREMENLJIVOST ČASOVNIH VRST GPS-KOORDINAT NA PODLAGI ANOVA-VARIANC | SEASONAL PATTERN IN TIME SERIES OF VARIANCES OF GPS RESIDUAL ERRORS ANOVA ESTIMATES | 260-271 | ABSTRACT IZVLEČEK KLJUČNE BESEDE KEY WORDS "far-field" multipath, tropospheric and ionospheric effect, ANOVA, GPS positioning, seasonal pattern kratkoročno večpotje, vpliv
more » ... čpotje, vpliv troposfere in ionosfere, ANOVA, določenje položaja z GPS, sezonski vpliv
doi:10.15292/geodetski-vestnik.2019.02.260-271 fatcat:oopoyrmmibdobfdt2pfjtxmb24