Nykyaikaista naista luomassa

Arja Turunen
2019 Kasvatus & Aika  
Suomalaisen 1900-luvun alun porvarillisen naisliikkeen tavoitteena oli kasvattaa sivistyneitä, siveellisiä, taloudellisia ja ahkeria naisia. Tässä artikkelissa Arja Turunen tutkii, kuinka uudenlaisia naiskansalaisuuden ihanteita opetettiin naistenlehtien pukeutumisohjeiden kautta. Artikkelin aineistona ovat 1920- ja 1930-luvuilla Kotiliedessä, Emäntälehdessä ja Toverittaressa julkaistut pukeutumista ja muotia käsitelleet jutut. Lehtien säästäväisyyttä ja käytännönläheisyyttä painottaneet
more » ... painottaneet pukeutumisneuvot heijastivat lukijoiden taloudellista tilannetta, mutta artikkelissa osoitetaan, että ne samalla edustivat myös kulutuskulttuurin tuloa sekä kytkeytyivät aikakauden kansalaiskasvatuksen tavoitteisiin. Ohjaamalla naisia pukeutumaan tilanteen ja aseman mukaan sekä huomioimaan funktionaalisuuden, hygieenisyyden ja taloudellisuuden vaatimukset lehdet välittivät lukijoilleen uudenlaista itsetarkkailuun perustuvaa terveys- ja sivistysajattelua. Täten ne tähtäsivät tavallisen kansan ja työväestön elämäntavan, arvojen ja normien sekä ulkoasun muuttamiseen. Vaikka lehtien välillä oli poliittisia eroja, porvarillista naisliikettä edustaneen Kotilieden ja Emäntälehden ohjeet olivat saman tyyppisiä kuin työväenliikettä edustaneen Toverittaren ohjeet.
doi:10.33350/ka.83055 fatcat:vs36zjefbnadvk4fxe4gixqk2a