Οι εκλογές για το βασκικό κοινοβούλιο: Κύριες εκλογές "δεύτερης τάξης"

Σταύρος Σκρίνης
2015 Επιστήμη και Κοινωνία Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας  
Το άρθρο επιχειρεί να εξετάσει τα αποτελέσματα των εκλογών για το βασκικό κοινοβούλιο, οπό το πρίσμα τοο μοντέλου των εκλογών δεύτερης τάξης, με σκοπό να καταδείξει την ιδιαίτερη σημασία που έχουν αυτές οι εκλογές για τους βάσκους ψηφοφόρους. Καταρχάς, γίνεται αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο των εκλογών δεύτερης τάξης και στο εκλογικό πλαίσιο της Χώρας των Βάσκων. Στη συνέχεια, συγκρίνονται τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων των Βάσκων επί τη βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ώστε να
more » ... ριστικών ώστε να καταγραφούν οι τάσεις της εκλογικής συμπεριφοράς που επικρατούν σε αυτές τις ιδιαίτερες αναμετρήσεις.
doi:10.12681/sas.808 fatcat:z4hfl6vjhncphbuij7a7jubfna