Characteristic of microcystin distributions and its relationships with environmental factors in Lake Taihu

WANG Jingjie, YANG Jia, XIAN Qiming, QIAN Xin, LI Zhengkui, GENG Jinju, SUN Cheng
2011 Journal of Lake Sciences  
doi:10.18307/2011.0404 fatcat:yib2sxjyuzd3zbysjaoasvyrzy