Covid-19 Salgını Döneminde Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yeme Tutumu Durumlarının İncelenmesi

Emin SÜEL, Emrah ŞENGÜR, İzzet TURASAN
2021 Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi  
Bulgular: Analiz sonucunda cinsiyet değişkenine göre YTT toplam puan ortalamalarının karşılaştırılmasında anlamlı fark olduğu farkın kadınlar lehine olduğu tespit edilmiştir. Beslenme durumu değişkeni ve sınıf değişkenine göre YTT toplam puan ortalamalarının gruplar arası karşılaştırılmasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak Covid-19 salgını döneminde öğrencilerin düzensiz bir beslenme anlayışına sahip oldukları ve bunun neticesinde yeme tutum puanlarının olumsuz
more » ... a yüksek olduğu saptanmıştır. Bu durumun oluşmasında online ders süreci, hareketsiz yaşam, covid-19 salgının getirdiği zorluklar, öğrencilerin hayat şartları, aile durumları ile sosyal ve psikolojik durumlarının yeme tutumlarını olumsuz anlamda etkilediği düşünülmektedir.
doi:10.18826/useeabd.1016716 fatcat:zbwabdj7wrhcjjjy523oukz5hi