INTERNATIONAL DIGITAL PLATFORMS AS A TOOL OF MACROECONOMIC REGULATION OF AGRICULTURAL PRODUCT MARKETS
МІЖНАРОДНІ ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ihor Ostrovskyi
2020 PROBLEMS OF SYSTEMIC APPROACH IN THE ECONOMY  
Островський І.А. кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
doi:10.32782/2520-2200/2020-3-3 fatcat:paigj3piobe3bnfkqysdai6czu