За Конгреса по палиативни грижи на Папската академия за живот

С. Александрова-Янкуловска
2018 Social Medicine  
doi:10.14748/sm.v0i2.5564 fatcat:hxazhlg35vayhemspxzwtgmz7i