CARDIOVASCULAR RISK AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: CARDIO-NEPHROPROTECTION STRATEGIES

V. C. Moiseev, N. A. Mukhin, A. V. Smirnov, J. D. Kobalava, I. N. Bobkova, S. V. Villevalde, M. A. Yefremovtseva, L. V. Kozlovskaya, M. Yu. Shvetsov, M. V. Shestakova, G. P. Arutyunov, S. A. Boytsov (+22 others)
2014 Russian Journal of Cardiology  
doi:10.15829/1560-4071-2014-8-7-37 fatcat:ukwv2w7mdrg5rav3wznzsrbm44