SUPPORTING HIGH-TECHNOLOGY SYSTEMS DURING PERIODS OF EXTENDED LIFE-CYCLES BY MEANS OF INTEGRATED LOGISTICS SUPPORT

Keith Richard Lambert
2017 South African Journal of Industrial Engineering  
The business environment is constantly changing. For organisations to gain competitive advantage, they require innovative methods to achieve future business goals. The capital assets of an organisation, such as its high-technology, complex systems, typically have long life-cycles, and are susceptible to obsolescence, requiring multifaceted support. Implementing integrated logistic support principles in supporting such systems improves the organisation's bottom line and reduces the total
more » ... s the total ownership and life-cycle costs. The research consists of a literature review, a case study analysis, and a questionnaire. OPSOMMING Die sake-omgewing verander voortdurend. Om 'n kompeterende voordeel te verkry benodig organisasies innoverende metodes om toekomstige besigheidsdoelwitte te behaal. Die kapitaalbates van 'n organisasie, soos hoë-vlak tegnologie en komplekse stelsels het tipies lang leefsiklusse en is geneig om te verouder, wat veelsydige ondersteuning vereis. Die implementering van logistiese ondersteuningsbeginsels in sulke stelsels verbeter die organisasie se winsgrens en verminder die totale eienaarskap-en leefsikluskostes. Hierdie navorsing bestaan uit 'n literatuurstudie, 'n gevallestudie analise en 'n meningsopname vraelys.
doi:10.7166/28-1-1455 fatcat:vuzgnkvswfgrlkeoenleibkf7i