GLOBAL TRENDS AND COMPLEMENTARY EFFECTS OF THE WORLD CLASS RESEARCH UNIVERSITY

О. Zhylinska, M. Sitnicki, P. Kukhta
2019 FORMATION OF MARKET ECONOMY IN UKRAINE  
Проаналізовано сучасні глобальні тренди та комплементарні ефекти розвитку дослідницьких університетів світового класу, висвітлено наявні проблеми та можливості забезпечення активізації розвитку дослідницьких університетів України в контексті імплементації кращих європейських практик. Порівняльний аналіз дослідницьких університетів світового класу засвідчив спрямованість стратегічного вектора їхньої дослідницької діяльності на вирішення глобальних проблем сучасності, що формує еталонний статус
more » ... ких університетів на міжнародній арені. Сильні сторони глобальних лідерів серед дослідницьких університетів світового класу та їхні конкурентні переваги розкриваються на основі порівняльного аналізу макроекономічних показників якості розвитку ТОП-100 дослідницьких університетів країн світу. Відзначено усталеність структурних диспропорцій підготовки фахівців із вищою освітою в Україні та переорієнтування абітурієнтів і студентів на університети світового класу на тлі загального зменшення чисельності абітурієнтів у країнах ЄС. Ключові слова: дослідницький університет, розвиток дослідницького університету, університет світового класу, рейтингове оцінювання дослідницьких університетів, інформаційне суспільство, глобальні тренди, комплементарні ефекти. Нині активізація глобального партнерства, якісна освіта та ДіР розглядаються як головні пріоритети сталого розвитку країн. Водночас прискорене планетарне розгортання інформаційного суспільства генерує як виклики і загрози, так і можливості розвитку для будь-якого соціально-економічного інституту із багатовіковою традицією. Так, із ухваленням Генеральною Асамблею ООН офіційного документу (Резолюції) "Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку до 2030 року" розроблені 17 цілей сталого розвитку постали стратегічними імперативами і на рівні національних урядів країн світу, і на рівні
doi:10.30970/meu.2019.42.0.2937 fatcat:cg4zh2rbangjxiuyw6lo6abary