TÜKETİMCİLİK KARŞITI KÜRESEL İNSİYATİF VE MANİFESTOLAR: GEREKLER, GEREKÇELER, GERÇEKLİKLER

Sertaç Timur DEMİR
2019 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi  
doi:10.20493/birtop.712410 fatcat:rakqvwwlrfcmtm3b26hibbebum