Seroepidemiology of novel influenza A (H1N1) infection among HIV-infected patients in the era of highly active antiretroviral therapy

Chien-Ching Hung, Tai-Ling Zhao, Hsin-Yun Sun, Yi-Fang Yang, Yi-Ching Su, Shu-Fang Chang, Wen-Chun Liu, Cheng-Hsin Wu, Sui-Yuan Chang, Shan-Chwen Chang
2013 Journal of Microbiology, Immunology and Infection  
doi:10.1016/j.jmii.2012.03.002 pmid:22579505 fatcat:bq6tpvx5p5bvhjmd5rj4ryops4