Influence of helix angle on strength of toothed gears made by MEM
Wpływ kąta pochylenia linii zęba na wytrzymałość kół zębatych wykonanych metodą MEM

Bogdan Kozik, Andrzej Łączek
2016 Mechanik  
W artykule przedstawiono etapy tworzenia modelu 3D-CAD oraz możliwości ustawienia parametrów drukarki INSPIRE D290 (opartej na technologii MEM) do wytwarzania modeli fizycznych. Zaprezentowano również stanowisko do badań kół zębatych wykonanych metodami szybkiego prototypowania, a także wyniki przeprowadzonych badań kół wykonanych z polimeru ABS B601. SŁOWA KLUCZOWE: szybkie prototypowanie, koła zębate, stanowisko badawcze The paper presents stages of creating a 3D-CAD model and possibilities
more » ... r setting parameters of the printer INSPIRE D290 (based on MEM technology) to produce physical models. It also presents a stand for testing gears made by means of rapid prototyping methods and results of testing gears made of ABS polymer B601.
doi:10.17814/mechanik.2016.12.554 fatcat:kkxsoenwyrehtkimweapxsspty