Bioindication of the heavy metals environmental pollution (on the example of highway «Kyiv-Warsaw»)

S. S. Voloschynska
2008 Vìsnik Dnìpropetrovsʹkogo Unìversitetu: Serìâ Bìologìâ, Ekologìâ  
УДК [504.054:546.95:581.5] (477+438) С. С. Волощинська4 Волинський національний університет ім. Лесі Українки БІОІНДИКАЦІЯ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ (НА ПРИКЛАДІ АВТОМАГІСТРАЛІ «КИЇВ -ВАРШАВА») Проаналізовано стан забруднення токсикантами природного середовища уздовж автомагістралі «Київ -Варшава». Висвітлено особливості розподілу Pb у ґрунтовому покриві та накопичення цього елемента рослинністю за вегетативними органами. Подана динаміка розподілу токсиканта у
more » ... у сільськогосподарських культурах, які вирощуються на території досліджень. Проведено порівняльний аналіз вмісту пігментів у листкових пластинках рослин. The state of pollution of natural environment along the highway «Kyiv -Warsaw» is analysed. It is indicated on the variety of plants' species and on the basic pollutant of the environment. The peculiarities of Pb distribution in the soil and Pb concentration in the vegetative organs of predominant vegetation are lighted up. Dynamics of the toxicant distribution in crops is presented. The comparative analysis of pigments' contents in the plants' laminas was carried out.
doi:10.15421/010841 fatcat:q5lswaptmnc3fau3djiwmetd6u