UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" COMANDA ŞI CONTROLUL STRUCTURILOR DE FORŢE DIN ARMATA ROMÂNIEI PE TIMPUL PARTICIPĂRII LA MISIUNI SPECIFICE STĂRII POSTCONFLICT, ÎN CONTEXT MULTINAŢIONAL

Centrul De, Studii Strategice, D Apărare, Securitate
2009 unpublished
Locotenent-colonel Ion PÎRGULESCU Colonel (r.) prof. univ. dr. Lucian STĂNCILĂ C O N C L U Z I I: • Pregătirea şi executarea operaţiilor mili-tare postconflict se desfăşoară potrivit unor reglementări care au rolul de a defini competenţele diferitelor organisme inter-naţionale, a celor interne din statele parti-cipante la operaţie şi a structurilor de comandă militară. Ele se regăsesc în reglementările generale, în cele naţionale şi în regulile de angajare. Transferul de autoritate constituie
more » ... dali-tatea prin care se asigură comanda unică a operaţiilor desfăşurate de Forţa Întru-nită Multinaţională, cu respectarea suve-ranităţii statale a naţiunilor care o com-pun, precum şi a principiilor şi regulilor de drept internaţional. • Comandantul Forţei exercită controlul operaţional asupra tuturor structurilor aflate în subordine. Pregătirea şi executarea operaţiilor militare post-conflict se desfăşoară potrivit unor norme şi reguli cuprinse în documentele care reglementează atât la modul general, cât şi concret, fiecare acţiune, în funcţie de specificul său. Aceste reglementări au rolul de a defini neechivoc competenţele diferitelor organisme internaţionale, a celor interne din statele participante la operaţie şi a structurilor de comandă militară şi se regăsesc în reglementările generale, în cele naţionale şi în regulile de angajare. a) Reglementările generale au la bază Carta ONU, statutele unor alianţe şi organisme regionale, precum şi diferite acorduri internaţionale. Carta ONU asigură baza legală de acţiune a statelor membre, pentru a depăşi problemele cu care acestea se confruntă la un moment dat. Acest document regle-mentează modul în care comunitatea internaţională se poate implica, inclusiv prin folosirea forţei armate, în asigurarea păcii şi securităţii internaţionale, statele COLOCVIU STRATEGIC Nr. 5 2009
fatcat:x7imyqaoz5hpxmyaqu5qzp3z7a