Climatology and classification of the optical and microphysical properties of aerosols using ground-based remote sensing techniques

Νικόλαος Γ. Σιώμος
2018
Στη διατριβή αυτή μελετήθηκε η κλιματολογία και η ταξινόμηση των οπτικών και μικροφυσικών ιδιοτήτων των αιωρούμενων σωματιδίων με τη χρήση μεθόδων επίγειας τηλεπισκόπησης. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν κατά βάση μία διάταξη lidar και ένα φωτόμετρο. Αν και η ανάλυση στο μεγαλύτερό της μέρος αφορά μετρήσεις του εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας στην Θεσσαλονίκη, εντούτοις, στο πλαίσιο της διατριβής αξιοποιήθηκαν επίσης μετρήσεις του Ευρωπαϊκού δικτύου των lidar, European Lidar Network
more » ... T). Η ανάλυση συνοψίζεται σε τέσσερις κύριες θεματολογίες. Αρχικά, γίνεται παρουσίαση των διεργασιών συντήρησης και βελτιστοποίησης ενός συστήματος depolarization Raman lidar. Στη συνέχεια, περιγράφονται εκτενώς η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της κλιματολογικής ανάλυσης των μετρήσεων της χρονοσειράς του lidar και του φωτόμετρου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Επιπρόσθετα, γίνεται υπολογισμός κάποιων μικροφυσικών ιδιοτήτων των αεροζόλ με τη συνδυαστική χρήση των δύο οργάνων και τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ενός μοντέλου ποιότητας αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τέλος, κάποια από τα προϊόντα τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση, μαζί με μετρήσεις της βάσης δεδομένων του EARLINET αξιοποιήθηκαν στην αξιολόγηση δορυφορικών παρατηρήσεων.
doi:10.26262/heal.auth.ir.302303 fatcat:wtm53lfyljde3ovi4ao76nzkum