TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama

Çağatay Orçun, B. Selman Eren
2017 Muhasebe ve Finansman Dergisi  
ÖZET Bu çalışmada, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören teknoloji şirketlerinin mali performansları TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada ilk olarak kullanılacak finansal oranlar belirlenmiş ve bu oranlar her şirket için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonucunda 2010-2015 yılları arasında performans açısından en başarılı şirketler sırasıyla, ASELS, LINK, ARMDA, LINK, INDES ve DGATE şeklinde
more » ... ekleşmiştir. Ayrıca, şirketlerin ilgili dönemlere yönelik finansal performanslar sıralamaları ile borsa getiri sıralamaları da analiz edilmiş ve herhangi anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Anahtar Kelimeler: XUTEK, Performans analizi, TOPSIS yöntemi. JEL Sınıflandırması: G11, L25. Financial Performance Evaluation with TOPSIS Method: An Application on XUTEK ABSTRACT In this study, financial performances of technology companies traded in Stock Exchange Istanbul (BIST) were analyzed using TOPSIS (Technique for Order Preference by Ideal Solution) method. First, financial ratios were determined in the study and these ratios were calculated separately for each company. As a result of the analysis, the most successful companies in terms of performance between 2010-2015 were ASELS, LINK, ARMDA, LINK, INDES and DGATE respectively. In addition, the rankings of financial performances of the companies for the related periods and the stock return rankings were also analyzed and no meaningful relationship was found.
doi:10.25095/mufad.399899 fatcat:xjuqsz3hnjh7xhngkqeayvp2xm