Solution of creative design of artistic and decorative form depending on the used materials

Oksana Pilipchuk, Andrey Polubok
2019 ScienceRise  
РІШЕННЯ ТВОРЧОГО ЗАДУМУ ХУДОЖНЬО-ДЕКОРАТИВНОЇ ФОРМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗАСТОСОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ © О. Д. Пилипчук, А. П. Полубок В статті підняте питання про актуальність проблеми рішення творчого задуму композиції художньодекоративної форми в колористичному просторі інтер'єрного середовища в залежності від застосованих матеріалів. За допомогою зробленого аналізу визначені основні принципи та запропонована структура для вирішення даної проблеми. Результати цього рішення можуть бути так само і
more » ... ти так само і інструментом в роботі художника-дизайнера, що дозволить йому з більшим професіоналізмом підійти до рішення поставленого творчого завдання Ключові слова: творчий задум, художньо-декоративна форма, колористика, матеріал, мистецтво і дизайн, інтер'єрний простір Пилипчук Оксана Дмитрівна, доцент, кафедра «Рисунка та живопису», Київський Національний університет будівництва та архітектури, пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037
doi:10.15587/2313-8416.2019.164772 fatcat:qmdwpzdglrfy3m3jui452ynbs4