TOPLUM VE BİREY: YABANCILAŞMA ÜZERİNE KURAMSAL BİR TARTIŞMA

Vedi AŞKAROĞLU
2017 Dergi Karadeniz  
ÖZ Günümüz dünyasındaki gelişmeleri, insan ve toplum kavramlarını göz önünde tutmaksızın açıklamak, yeni olguları / değerleri / kavramları anlamak açısından imkansızdır. İnsanın niteliği zamana, mekana ve değerlere sinerek çağın temel niteliğini belirlerken, zaman içinde insanla ilgili tüm bu kavramlar da insanın ve çağın niteliğini belirlemeye başlar. Günümüz postmodern iletişim çağının sanallığa ve görselliğe yaslanan yapısında insan hem ön plana çıkmakta hem de aynı zamanda önemsizleşen ve
more » ... r şeyin tüketilebilir birer metaya dönüştürüldüğü pazarın bir maddesine evrilmektedir. Yeni insan, toplumsallıktan bireyselliğe evrilerek, sanal dünyalardaki imge konumuna düşmekte ve fiziksel, ruhsal ya da toplumsal bir varlık olmanın eşiğinden kopmaktadır. Böylesi bir kopuş çift boyutlu bir yabancılaşmanın ve yeni kimlik ediniminin de başlangıcıdır. Yabancılaşma hem kendine dönük bir kimlik yitimi hem de zamana, mekana, değerlere ve toplumsal rollere göre sosyolojik bir çözülmedir. ABSTRACT Any attempt to exlain the new developments of the present world without a reference to the concepts of community or the individual will be futile as regards comprehending new cases / values or terms. While the human quality determines the main quality of any age by piercing into time, setting and humanistic values, in time, all these concepts begin to determine the quality of humans and the age they live in. In today's postmodern world, which rests upon simulacrum and visuality, the individual comes to the fore, and, at the same time, becomes an insignificant object of the global market where everything is converted into profitable objects. The new human is being transformed from sociality into individuality, and then into a simple imaginary image, which forces him/her to destroy his connection with physical, psychological and social dimensions. Such disconnection is the starting point of a double-layered alienation and adoption of a new identity. Alienation is both a loss of identity on a personal level and a social dissolution as regards time, setting, values and social roles.
doi:10.17498/kdeniz.341181 fatcat:vo4ejyaem5a65nscefhgxuaj6a