Monitoring wybranych genów zjadliwości u izolatów Campylobacter spp. pozyskanych od koni

Marek Selwet
2021 Postepy biochemii  
Badania dotyczyły określenia u bakterii Campylobacter spp. częstotliwości występowania wybranych genów wirulencji (cadF, flaA, iam) oraz genów odpowiedzialnych za powstawanie cytotoksyny CDT (cdtA, cdtB, cdtC). Obiekt badawczy stanowiło 100 próbek kału pobranych od ogierów nie wykazujących objawów kampylobakteriozy. Obecność bakterii z rodzaju Campylobacter spp. stwierdzono u 25 osobników (25%). Zastosowane w badaniach techniki biologii molekularnej pozwoliły spośród próbek pozytywnych
more » ... ć następujące gatunki: C. jejuni (68%); C. coli (28%) i C. lari (4%). Łącznie w obrębie oznaczonych gatunków stwierdzono występowanie genów: cadF (n=10); flaA (n=5); iam (n=3); cdtA (n=1); cdtB (n=10) i cdtC (n=2). U żadnego z pozyskanych izolatów nie stwierdzono jednoczesnego występowania genów odpowiedzialnych za syntezę toksyny CDT.
doi:10.18388/pb.2021_384 fatcat:db2nfc32jncudhfjwgg6texhvq