Znaczenie współpracy miast i gmin w kreowaniu efektywnych systemów transportowych w odpowiedzi na zjawisko urban sprawl / Importance of cooperation between cities and communes in creating effective transportation systems as an answer to negative effects of urban sprawl

Krystian Banet, Sylwia Rogala
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2016.443.02 fatcat:mrathukc6jhptmwu2jvj6qpmja