ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКИ СФЕРИ «ІНДУСТРІЯ КРАСИ» (НА МАТЕРІАЛІ ІМЕННИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Д. О. Коваленко, С. В. Козак
2022 Nova fìlologìâ  
У статті представлено загальну характеристику підмови спеціального призначення, що обслуговує сферу «індустрія краси» сучасної німецької мови. Матеріалом дослідження слугують іменники різних словотвірних моделей. Досліджувані лексичні одиниці є основою структурної і поняттєвої організації тематичної групи зазначеної галузі. У роботі насамперед дано визнане в мовознавстві поняття тематичної групи та визначено її особливості, а також сформульовано авторську дефініцію тематичної групи «індустрія
more » ... аси». У статті представлено комплексний аналіз німецької лексики б'юті-сфери, а саме виокремлено її найхарактерніші тематичні та лексико-семантичні групи. У результаті дослідження словниковий склад тематичної групи «індустрія краси» був поділений на шість основних підгруп, що детально членують позамовну дійсність. У статті також представлено парадигматичні відношення різних видів між досліджуваними іменниками. Наявні гіперо-гіпонімічні відношення та відношення синонімії різних типів підтверджують системний характер тематичної групи «індустрія краси». Зібраний фактичний матеріал свідчить також про наявність у лексиці б'юті-сфери значної кількості запозичень з англійської мови, що підтверджують вплив позамовної дійсності на словниковий склад. Представлена стаття є першою в низці запланованих досліджень лексики тематичної групи «індустрія краси» сучасної німецької мови і має на меті створити загальне уявлення про словниковий склад цієї підмови. Перспективи подальших досліджень полягають у детальному аналізі основних частин мови (іменників, прикметників, дієслів) лексики б'юті-сфери з урахуванням структурно-семантичного та функціонально-прагматичного аспектів.
doi:10.26661/2414-1135-2022-86-11 fatcat:s225nepkurcwvnahcy2j5b6exi