The tyrant-in-the-mind: influences on worker behaviour in a post-totalitarian organization / Tyran w umyśle: wpływ na zachowanie pracownicze w organizacji posttotalitarnej

Xavier Eloquin
2016 Management Forum  
doi:10.15611/mf.2016.3.06 fatcat:5qxrup3lxrdwti76ozofnxhwgm