MARKERY PROLIFERACJI I INWAZYJNOŚCI W GUZACH PRZYSADKI WYDZIELAJĄCYCH HORMON WZROSTU

Agata Baldys-Waligorska, Iga Wierzbicka, Grzegorz Sokolowski, Dariusz Adamek, Filip Golkowski
2015 Endokrynologia Polska  
In the search for markers of invasiveness of pituitary adenomas, we studied the expression of Ki-67 antigen, TOPO 2A (topoisomerase 2 alpha), AIP (Aryl Hydrocarbon Receptor-Interacting Protein), and VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) in somatotropinomas. Material and methods: We retrospectively studied a group of 31 patients who underwent pituitary tumour surgery. Expression of Ki-67, TOPO 2A, AIP, and VEGF in surgical specimens was determined by immunohistochemistry. Relations between
more » ... Relations between quantitatively determined markers and clinical symptoms, tumour features, and MR imaging, were analysed. Acromegaly was confirmed by hormonal tests in all patients studied. Local invasiveness (cavernous sinus penetration, optic chiasm compression or suprasellar extension) was observed in 18/31 patients (58.1%). Results: Ki-67 was expressed in 77.4%, TOPO 2A in 87.1%, AIP in 83.8%, and VEGF in 87.1% of 31 cases of somatropinoma. Median values of Ki-67, TOPO 2A, AIP, and cytoplasmic VEGF indices, were 1.2% [IQR = 2.2], 1.5% [IQR = 1.6], 21.26% [IQR = 20.1], and 20.4% [IQR = 15.4], respectively. Ki-67, TOPO 2A, AIP, and VEGF expression was not correlated with age nor with patient gender (p > 0.05). Only Ki-67 and TOPO 2A correlated with tumour size (for Ki-67: r = 0.42, p = 0.025; for TOPO 2A: r = 0.53, p = 0.003). Ki-67 and TOPO 2A levels were significantly higher in invasive compared to noninvasive somatropinomas (Ki-67 mean values: 1.85 ± 1.33% vs. 0.95 ± 1.07%, p = 0.024; TOPO 2A mean values: 2.19 ± 1.63% vs. 1.45 ± 1.23%, p = 0.011). Conclusions: Ki-67, TOPO 2A, AIP, and VEGF were expressed in over 70% of all somatotropinomas. Only Ki-67 and TOPO 2A expression correlated with tumour size and tumour invasiveness. (Endokrynol Pol 2018; 69 (2): 182-189) Streszczenie Wstęp: W poszukiwaniu markerów inwazyjności gruczolaków przysadki badano ekspresję antygenu Ki-67, TOPO 2A (topoisomerase 2 alpha), AIP (Aryl Hydrocarbon Receptor-Interacting Protein) oraz VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) w guzach wydzielających hormon wzrostu. Materiał i metody: Badano retrospektywnie grupę 31 pacjentów, operowanych z powodu guza przysadki. Ekspresję Ki-67, TOPO 2A, AIP oraz VEGF badano immunohistochemicznie w tkankach uzyskanych chirurgicznie. Analizowano relacje między ilościową ekspresją markerów a objawami klinicznymi, cechami guza i obrazem MR. Testami hormonalnymi potwierdzono akromegalię u wszystkich badanych pacjentów. Miejscową inwazyjność, zdefiniowaną jako naciekanie zatoki jamistej, kompresję skrzyżowania wzrokowego, wzrost nadsiodłowy guza obserwowano u 18/31 (58,15) pacjentów. Wyniki: Ekspresję Ki-67 stwierdzono w 77,4%, TOPO 2A w 87,1%, AIP w 83,8%, oraz VEGF w 87,1% przypadków samatotropinoma (n = 31). Wartości median indeksów Ki-67, TOPO 2A, AIP i cytoplazmatycznego VEGF wynosiły 1,2% [IQR = 2,2], 1,5% [IQR = 1,6], 21,26% [IQR = 20,1] i 20,4% [IQR = 15,4], odpowiednio. Indeksy Ki-67, TOPO 2A, AIP i VEGF nie korelowały z wiekiem i płcią pacjentów (p > 0,05). Tylko Ki-67 i TOPO 2A korelowało z wielkością guza (dla Ki-67: r = 0,42, p = 0,025; dla TOPO 2A: r = 0,53, p = 0,003). Indeksy Ki-6 oraz TOPO 2A były znamiennie wyższe w guzach inwazyjnych w porównaniu z guzami nieinwazyjnymi (średnie Ki-67: 1,85 ± 1,33% vs 0,95 ± 1,07%, p = 0,024 oraz średnie TOPO 2A: 2,19 ± 1,63% vs 1,45 ± 1,23%, p = 0,011). Wnioski: Ekspresję Ki-67, TOPO 2A, AIP i VEGF stwierdzono w ponad 70% wszystkich somatotropinoma. Tylko ekspresja Ki-67 oraz TOPO 2A korelowała z wielkością guza i jego inwazyjnością. (Endokrynol Pol 2018; 69 (2): 182-189) Słowa kluczowe: gruczolak przysadki, markery proliferacji, Ki-67, TOPO 2A, AIP, VEGF
doi:10.5603/ep.a2018.0001 pmid:29334118 fatcat:dzwgey5ik5f7pin7eja54v6pl4