Sprawy Afryki na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (2015–2019)

Aleksandra Kruk
2020
Wprowadzenie Międzynarodowe konferencje ds. bezpieczeństwa mają długą tradycję, a ich skuteczność często była poddawana krytyce. Mimo że spotkania aktorów międzynarodowych nie zawsze prowadziły do rozwiązywania konfl iktów, wskazuje się, że stanowiły one wyraz działalności dyplomatycznej. Podczas ich trwania możliwe były rozmowy dotyczące aktualnych wyzwań i przezwyciężania zagrożeń. Konferencje pełniły rolę forum wymiany poglądów i arenę umożliwiającą kontaktowanie się ad hoc lub zgodnie z
more » ... c lub zgodnie z kalendarzami prac państw, organizacji międzynarodowych i innych instytucji. Obok popularnych konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, na uwagę zasługuje odbywająca się co roku Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (Munich Security Conference, MSC) organizowana od 1963 r. Zapoczątkowane podczas zimnej wojny spotkania w stolicy Bawarii stały się papierkiem lakmusowym relacji transatlantyckich i nieformalną płaszczyzną artykułowania niemieckich interesów na arenie międzynarodowej. Niestety, początkowo bezpieczeństwo Afryki było marginalnie postrzegane na monachijskich konferencjach, ponieważ kontynent ten był traktowany
doi:10.34697/2451-0610-ksm-2020-2-004 fatcat:zc6eujogqndenaulf7dqryvtym