Post-War Urbanism along the Contested Border: Some Observations on Koper/Capodistria and Trieste/Trst

Neža Čebron Lipovec
2019 Two Homelands  
Post-War Urbanism along the Contested Border: Some Observations on Koper/Capodistria and Trieste/Trst The article presents observations from recent architectural historical research on the post-war construction of Slovene coastal towns. The urban planning concepts that formed the "Slovenian Coast" and followed the migration processes are explored. The solutions for the Slovenian Coast are compared with contemporary urban plans for Trieste, set in a larger historical framework. Certain
more » ... ons in "ethnically pure" locations (new settlements called 'borghi' on the Karst boundary surrounding Trieste; new construction in the Venetian core of Capodistria) are highlighted, and approaches in the design of new urban areas and two symbolic spaces of representations on both sides of the border are compared. KEY WORDS: post-war urbanism, symbolic marking of space, Koper/Capodistria, Trieste/Trst, border IZVLEČEK Povojni urbanizem ob sporni meji: Nekaj opažanj o Kopru/Capodistria in Trstu/ Trieste Prispevek predstavlja opažanja iz nedavne arhitekturnozgodovinske raziskave o povojni izgradnji slovenskih obmorskih mest. Osredotoča se na urbanistične koncepte, s katerimi je bila oblikovana »slovenska obala« in ki so spremljali proces migracij. Rešitve na slovenski strani so z ozirom na širši zgodovinski okvir primerjane s sočasnimi urbanističnimi načrti za Trst. Poudarjeni so izbrani posegi v »etnično čiste« lokacije (ezulski borghi na tržaškem kraškem robu; pozidava beneškega Kopra), hkrati pa primerjani pristopi v oblikovanju novih mestnih predelov ter dveh simbolnih prostorov reprezentacij na obeh straneh meje. KLJUČNE BESEDE: povojni urbanizem, simbolno označevanje prostora, Koper/Capodistria Trst/Trieste, meja |
doi:10.3986/dd.v0i49.7261 fatcat:buh2aaifgbdszga7n63xziuroe