Un estrany centenari de Maragall a Itàlia

Nancy de Benedetto
2014 Haidé  
Aquest any se celebra a Itàlia el centenari del naixement d'un gran filòleg, Vittorio Bodini (1914Bodini ( -1970, que en les dues dècades més productives de la seva existència (anys cinquanta i seixanta), va donar una significativa empenta als estudis hispànics a Itàlia. Tot i procedir d'una formació florentina, i freqüentar l'important ambient «hermètic» de la ciutat, Bodini era meridional, d'un Mediterrani molt al sud de la banda adriàtica d'Apulia. Era també molt bon poeta (La luna dei
more » ... i, Metamor, entre els reculls més famosos), traductor ineludible (Cervantes, Góngora, Alberti, Lorca, entre d'altres autors) i, com molts dels estudiosos de la seva generació, era una mena d'intel·lectual orgànic al sistema cultural italià postbèl·lic tant a l'àmbit acadèmic com als circuits artístics i crítics. Durant la consulta de l'arxiu Bodini, el material del qual es conserva en còpia a l'Archivio Centrale dello Stato di Roma, em vaig assabentar de l'existència d'unes poques, però importants i inèdites, referències a la literatura i al pensament d'àrea catalana. De bell nou em vaig fixar en una breu i intensa correspondència amb Eugeni d'Ors del 1952, a més d'una traducció inèdita per l'editor Bompiani de La civilització en la història que no es va acabar de publicar. (Em proposo de destriar les raons que el portaren a la decisió de suspendre el volum del qual, en un primer cop d'ull, només puc dir que recollia textos que ja devien haver estat publicats a la Storia del mondo in cinquecento parole de 1941 i Epopea della Spagna de 1948). Així, resseguint les traces de les activitats de Bodini en el camp de la traducció, sobre les quals estic enllestint un volum que es publicarà abans que acabi el 2014, vaig trobar unes cartes que va intercanviar amb Giulio Einaudi. Bodini va ser col·laborador exclusiu de l'editor en la secció de literatura en llengua castellana als anys seixanta, i per això és remarcable que li aconsellés, amb una certa insistència, la publicació de les Elegies de Carles Riba: La seconda proposta [scil.: la primera era Huidobro] riguarda invece il grande poeta catalano Carles Riba, stranamente sconosciuto in Italia. Il Prof. Giuseppe Sansone è il nostro unico ed eccellente catalanista, ed ha avuto dalla famiglia Riba i diritti per tradurlo in Italia, ciò che egli vorrebbe fare per voi.
doaj:2768d2dadda84a4fa0260f8402c29020 fatcat:lkmbomufk5akdnamwri2i6zlei