Videomedieret parallelundervisning som rum for læring ved Almen Voksenuddannelse i udkantsområder

Karen Egedal Andreasen, Palle Rasmussen
2013 Læring og Medier  
For at modvirke den stigende regionaleulighed i Danmark er uddannelsestilbud i udkantsområderne vigtigt. Men medrelativt få studerende kan det være vanskeligt at drive uddannelse i disseområder. Man har i den forbindelse interesseret sig for potentialerne ivideomedieret fjernundervisning, og der har flere steder været gennemførtforsøg med såkaldt parallelundervisning, hvor der undervises samtidigt i tolokaler placeret på hver deres lokalitet, og hvor underviseren kun er fysisktil stede i det
more » ... lokale. I årene 2009 -2011 gennemførte VUC Nordjylland etomfattende forsøg med denne type undervisning på hold inden for almenvoksenuddannelse (AVU). Mange kursister ved AVU har svage fagligeforudsætninger og problematiske erfaringer fra skoletiden. På baggrund afresultater fra følgeforskning til dette forsøg og med inddragelse af teoretiskeperspektiver på rum og læring diskuterer artiklen den parallelle undervisningmed henblik på fordele og ulemper, begrænsninger og fremtidige muligheder i dennetype undervisning.
doi:10.7146/lom.v6i11.8809 fatcat:un36aimvrzgohlbde6dpeqwa4i