Theatrum cometicum by Stanisław Lubieniecki the Younger as an Example of Astronomical-Astrological Interests of Arians
Theatrum Cometicum Stanisława Lubienieckiego młodszego jako przykład zainteresowań astronomiczno-astrologicznych arian

Sylwia Kamilla Konarska-Zimnicka
2017 Res Historica  
doi:10.17951/rh.2016.0.101 fatcat:xpyy3jgb6zh4lhpfhf7kom5eky