РОЛЬ ПІДРОЗДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Віра Кміть, Анастасія Шкиря
2021 ГРААЛЬ НАУКИ  
Розглянуто поняття та завдання внутрішнього аудиту як інструменту контролю змін, які відбуваються в середині підприємства, та як правильна організація підрозділу внутрішнього аудиту впливає на ефективність аналізу фінансової і господарської діяльності. Сформульовано оптимальну структуру даного відділу, основні етапи внутрішнього аудиту та основні його завдання в контексті підвищення ефективності системи управління підприємством.
doi:10.36074/grail-of-science.19.11.2021.011 fatcat:mcivrssn2rddnbqysz5twq3bvq