Bladder Leiomyoma Mimicking Uterine Subserous Leiomyoma: A Rare Diagnosis and a Review of the Literature
Subseröz Uterin Leiomiyomunu Taklit Eden Mesane Leiomiyomu: Nadir Bir Tanı ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Hüseyin Çağlayan ÖZCAN, Mete Gurol UĞUR, Reyhan GÜNDÜZ, Zehra BOZDAĞ, Sakıp ERTURHAN
2017 Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports  
L eiomiyomlar benign düz kas tümörüdür. Leiomiyomlar düz kas içeren her organdan ve dokudan kaynaklanabilir ve genellikle tek bir organdan soliter yapıda gelişmektedir, ancak aynı anda birkaç organ ya da tek organda çoklu yapıda da görülebilmektedir. 1 Genellikle uterusta bulunurlar fakat nadiren mesane gibi uterus dışı organlarda da saptanabilmektedirler. 2 Leiomiyom mesanenin nadir görülen mezenkimal tümörüdür. Mesanenin benign mezenkimal tümörleri, tüm mesane tümörlerinin %1-5'ini
more » ... %1-5'ini oluşturmaktadırlar. 3,4 Yaklaşık olarak hastaların %75'ini genç ve orta yaşlılar oluşturmaktadır. 5 Turkiye Klinikleri J Case Rep 2017;25(4):151-4 151 Hüseyin Çağlayan ÖZCAN ve ark. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2017;25(4):151-4 152 RESİM 1: Manyetik rezonans görüntülemede mesane ve uterus arasındaki kitle (siyah ok). RESİM 2: Cerrahi eksplorasyonda mesane ve vajinal kaf arasında izlenen solid kitle (siyah ok). RESİM 3: Birbiriyle çaprazlaşan, fasiküler tarzda dizilim gösteren, iğsi hücrelerden oluşan lezyon,
doi:10.5336/caserep.2015-48422 fatcat:bvujqtqp45ewfgoy6x4le4og2q