Становлення методологічного підходу до соціальної ідентичності у феноменологічній соціології

Zoya Shevchenko
2019 Multiversum. Philosophical almanac  
Статтю присвячено аналізу становлення феноменологічної соціології як синтезу класичної феноменології та елементів методології символічного інтеракціонізму – на прикладі розгляду проблеми пошуку адекватного методологічного підходу до дослідження соціальної ідентичності. Зроблено припущення, що соціальна ідентичність, відповідно до логіки феноменологічної соціології Альфреда Шюца, закріплюється при переході від одних «Ми-зв'язків» до інших «Ми-зв'язків» зі збереженням наступності життєсвіту. Цю
more » ... туацію Пітер Бергер і Томас Лукман назвуть переходом до інституалізації у процесі кристалізації соціальних зв'язків, як основним шляхом вторинної соціалізації. Логіка становлення методології феноменологічної соціології у дослідженні соціальної ідентичності підводить до необхідності аналізу цієї ідентичності засобами інституційного аналізу.
doi:10.35423/2078-8142.2019.5-6.04 fatcat:3yrg5hdolzhtvdcvw3pafkakla