Editorial: Advances in Mobile, Edge and Cloud Computing

Xiaowen Chu, Hongbo Jiang, Bo Li, Dan Wang, Wei Wang
2020 Journal on spesial topics in mobile networks and applications  
doi:10.1007/s11036-020-01654-9 fatcat:gaq73p56h5h4pdrzoexybzcfey