PROPAGAREA VALORILOR COPILĂRIEI SOVIETICE ȘI FORMAREA UNEI NOI IDENTITĂŢI ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ (1944–1961)

Adrian DOLGHI
2020 Zenodo  
În prezentul articol elucidăm modelele și valorile so-vietice ale copilăriei implementate în RSS Moldovenească în perioada postbelică, care au stat la baza formării unei noi identităţi civice și etnoculturale, străine majorităţii po-pulaţiei – "Omul sovietic". Considerăm cercetarea copilă-riei sovietice importantă pentru a înţelege cum a influenţat instituţiile statului și cele ideologice asupra copiilor, și care era rolul instituţiei copilăriei în construcţia unei noi soci-etăţi comuniste.
more » ... tatăm că sistemul educaţional, presa și literatura pentru copii, teatrele și cinematografele au fost utilizate în calitate de instrumente ideologice în procesul de formare a convingerilor comuniste a tinerei generaţii și cultivarea calităţilor personale specifice comuniștilor: disciplină, credinţă partidului și liderilor, subordonare, colectivism, jertfire de sine pentru cauza comunistă etc. Astfel în perioada postbelică în RSS Moldovenească, dar și în întreg spaţiul sovietic și socialist putem vorbi despre o "copilărie îndoctrinată". Inocularea sistemică a "valorilor comuniste" a dus la deformarea conștiinţei maselor largi a populaţiei, formarea prejudecăţilor și stereotipurilor so-vietice, a gândirii totalitare – ceia ce reprezintă, în prezent una din cauzele principale a stagnării transformărilor de-mocratice.
doi:10.5281/zenodo.3956737 fatcat:jvhuh6xifneo5ndmfrkkhc2f44