O'quvchilar va aholi imloviy savodxonligini rivojlantirishning dolzarb masalalari

Jo'rayeva Dilafro'z Raimovna, Qo'shayeva Nilufar Erkinovna
2021 Zenodo  
Annotatsiya. Mazkur maqolada nutqning aloqaviy xususiyatlaridan asosiysi bo'lgan nutqning to'g'riligi haqida fikr-mulohazalar bildirilgan. Nutqning to'g'riligini ta'minlovchi omillar haqida batafsil ma'lumot berilgan. Nazariy fikrlar keraklicha misollar bilan dalillangan. Misollar, asosan, davriy matbuotdan olingan. Shu juhatiga ko'ra maqola mavzusi dolzarb sanaladi.
doi:10.5281/zenodo.5685084 fatcat:lblsbdncznbkrho6sow3uprrbq