Informacijos integravimas: poreikiai ir iššūkiai

Rimvydas Skyrius, Saulius Šimkonis, Indrius Sirtautas
2015 Informacijos mokslai  
Informacijos integravimas yra vienas iš svarbesnių iššūkių, su kuriais susiduria šiuolaikinė verslo informatika. Vieningos prasmės gavimą iš įvairialypės informacijos, esančios įvairiuose šaltiniuose ir formatuose, komplikuoja nemažai technologinių, sisteminių ir organizacinių iššūkių. Šio straipsnio tikslas yra išnagrinėti informacijos integravimo srityje egzistuojančias problemas ir pasiūlyti praktines jų sprendimo rekomendacijas. Esama nemažai informacijos integravimo požiūrių ir
more » ... ų priemonių, kurias sieja siekiai valdyti ir sujungti informacijoje esančią prasmę, todėl akivaizdu, kad efektyvus informacijos integravimas turi būti vykdomas jungtinėmis vartotojų ir technologijos pastangomis. Sprendžiant informacijos integravimo problemas pravartu pasinaudoti gimininga patirties valdymo arba išmoktų pamokų srities problematika ir patirtimi.
doi:10.15388/im.2014.69.5099 fatcat:emcfiuro5fhpdjq5qbmihzxyya