Çocuk ve Gençlerin Kitaba Ulaşmasındaki Köprüler

Yalçın Yağcı
2013 Türk Kütüphaneciliği  
Bu çalışmada, çocuk ve gençlik edebiyatı, bu edebiyatın gelişim süreci ve bu sürecin içinde bulunan anne-baba, öğretmen, yazar ve kütüphaneciler sorumlulukları ile ele alınmıştır. Çocuk ve gençlerde kitap okuma alışkanlığının sağlanması, onların değer sistemlerinin desteklenerek hayata hazırlanması ve sağlıklı birer birey olarak yetiştirilmesi için anne-baba başta olmak üzere öðretmen, yazar ve kütüphanecilerin nasıl bir bakış açısına sahip olmaları gerektiği değerlendirilmektedir. Amaç,
more » ... olan ilişkisinde çocuk ve gençlerin karşı karşıya değil, başbaşa bırakılmasını sağlayacak tarafları, görev ve sorumlulukları ile tanımlayabilmektir.
doaj:c88d6f4bf0af48c4af134c7fdbbb9ba1 fatcat:qixaikaksreblchi5c22q3znjy