SIMULAČNÝ MODEL TROLEJBUSOVEJ LINKY

Gabriel Fedorko, Nikoleta Husáková, Martin Lacko
2008 Perner's Contacts  
Článok sa zaoberá popisom simulačného modelu trolejbusovej linky, ktorý bol vytvorený v simulačnom programe Extend v 4. Model bol zhotovený pre potreby overovania charakteristík dopravného systému a sledovania jeho správania v závislosti na zmene vstupných veličín.
doaj:196a367d3f5c4400980bac22d9d72d8d fatcat:ne2wkqpasjcedbyiw6p3y3bv3m